Medlemskab

Bliv medlem af Kalvehave Havbadeforening,
hvor du kan gøre brug af vores faciliteter og deltage i vores sociale arrangementer.

Du kan blive medlem ved at indbetale 150 kr. årligt.
Kontingentet er fastsat på generalforsamlingen d. 13. april 2024
og følger kalenderåret.

Indmeldelse sker ved indbetaling til:

MobilPay: 761899
eller
Bank: 2305-0749791675

med oplysning om navn og e-mail

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kasserer@kalvehavehavbad.dk

Du skal være over 18 år og når du melder dig ind,
og ved indmeldelsen accepterer du foreningens vedtægter, jfr. §3.